Gaven til dig fra Gud

På denne side finder du den største og vigtigste gave et menneske kan få. En gave, som alle mennesker tilbydes, men kun få tager imod.

Lad mig fortælle dig, hvad det er for en gave, og hvordan du tager imod den.

Gaven er fra selveste Gud. Den er helt unik og ligner ingen anden gave. Den kan f.eks ikke byttes. Men fortvivl ikke; du vil ikke ønske at bytte den, når først du har åbnet den!

Gaven er det evige liv sammen med Gud i Himlen. 


"Men har jeg ikke allerede adgang til det evige liv i Himlen? Jeg er jo et godt menneske. Jeg har aldrig slået nogen ihjel og jeg lyver næsten aldrig".

Vi mennesker har en tendens til at tænke, at vi er gode mennesker, og at Gud derfor giver os en fribillet til Himlen. Men Bibelen er helt klar på det punkt. At være et godt menneske giver os ikke en billet til Himlen. Vi har ikke automatisk adgang til Guds rige på grund af det vi gør eller ikke gør.


Grunden til, at vi ikke har automatisk adgang til Himlen er, at vi alle er syndere. Synd er de handlinger, som adskiller os fra Gud. Adam og Eva bragte synden ind i verden ved at være ulydige overfor Gud, og derfor er hele jorden underlagt Guds dom. Vi kan forsøge at gøre alt det rigtige, men vi vil altid fejle. Dommen er givet!

Men her kommer Guds gave ind i billedet. For selvom vi dømmes som syndere, tilbyder Gud, at vi kan gå fri af dommen. Der er en vej ud! Hvor fantastisk! Det er gode nyheder. 

Faktisk betyder evangelium gode nyheder. 

Vejen ud af dommen går gennem Guds søn, Jesus. Jesus er vejen.


Gud sendte nemlig sin søn til Jorden, for at han kunne tage vores synd på hans skuldre. Sikke en fantastisk gave!

Men hvordan tager du så imod den gave?

Hvis du er kommet til erkendelsen af at du er en synder og helhjertet vælger at omvende dig og lade Jesus være Herren i dit liv, kan du sige en bøn, hvor du helhjertet beder Gud om at tilgive dine synder. Samtidig kan du fortælle Gud, at du vælger at tro på Jesus og gøre Ham til herre i dit liv. Det kunne f.eks være med denne bøn:

"Gud, tilgiv mig for de synder jeg har begået. Jeg tror på Din søn Jesus af hele mit hjerte, og jeg ønsker at gøre Dig til herre i mit liv. Tak fordi jeg må være Dit barn og få det evige liv i gave."


Der er ingen rigtig eller forkert måde at bede til Jesus på. Det vigtigste er, at du ønsker at kende Ham og lægge dit liv i Hans hænder. 

Hvis du har bedt Jesus om at frelse dig kan jeg ikke lykønske dig nok. Du er nu blevet et af Guds børn, og du kan nu kalde Ham din far.

Jeg vil anbefale dig at lære Ham bedre at kende. En måde at lære Ham bedre at kende er at tale med Ham. Bed til Ham, som når du taler med en god ven eller en kærlig far.

Bed Ham også om at give dig Helligånden i gave. Helligånden er Guds ånd, der lever i dig. Den hjælper dig med at forstå Guds vilje, med at bede og giver dig styrke til at fortælle andre om Ham.

Læs også Hans ord: Bibelen. Med tiden vil du opleve, at Bibelen bliver levende for dig. Bibelen er en af de måder, hvorpå Gud taler til dig direkte.